با عرض پوزش از همراهان گرامی
این وب‌سایت تا اطلاع ثانویه بروزرسانی نمی‌شود.
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍~ ~ ~
به‌داخه‌وه ئه‌م مالپه‌ره
تاکوو کاتی ئاگاکردنه‌وه‌ی دووباره‌تان ئابده‌یت نابیته‌وه.